Bởi {0}
logo
Shanghai Shanjiu Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Bám Phim, Băng, Bảo Quản Độ Tươi Thẻ, Thuốc Đuổi Muỗi Mat
Total floorspace (7,730㎡)Full customizationAnnual sales US $6,110,629Minor customization