Bởi {0}
logo
Shanghai Shanjiu Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Bám Phim, Băng, Bảo Quản Độ Tươi Thẻ, Thuốc Đuổi Muỗi Mat
Total floorspace (7,730㎡)Full customizationAnnual sales US $6,110,629Minor customization
Hiệu suất
3.7/5
Chấp nhận được3 đánh giá
  • ≤2h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 66.7%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • -
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh hoàn toàn
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})